19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Verslas XXI amžiuje“

AVIACIJOS SEKTORIAUS REGULIUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ POVEIKIO ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ VEIKLOS PLĖTRAI TYRIMAS IR SPRENDIMAI

Romanas Petrovskis, Živilė Tunčikienė
VGTU AGAI; VGTU
Abstract

Santrauka. Civilinės aviacijos sektoriaus infrastruktūros sudėtinė, neatskiriama dalis yra oro navigacijos

paslaugų teikėjai (toliau – ONPT). Jų veiklos plėtrai vis didesnę įtaką turi įvairios šios srities tarptautinės

organizacijos ir kartu šalies reguliuojančios institucijos. Straipsnyje analizuojama ONPT veiklos plėtrą

lemiantys veiksniai ir pateikiamas atsakymas į klausimą, kokį poveikį jai turi aviacijos sektoriaus reguliuojančios

institucijos, reguliuojančių institucijų ir oro navigacijos paslaugų teikėjų bendradarbiavimo modeliai bei

valdymas. Tyrimui taikytas sisteminės analizės metodas, jungiantis teorinių ir praktinių organizacijos aplinkos ir

jos poveikio organizacijos veiklai aspektų lyginamąją analizę ir vertinimą, apžvalginę organizacijų

bendradarbiavimo formų analizę, loginę analizę organizacijų bendradarbiavimo valdymo gerinimo prielaidoms

nustatyti. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, pastebėta, siekiant įgyvendinant numatytus planus, ONPT tikslinga

dalyvauti jiems iki šiol dažniausiai netaikytuose ar visiškai naujuose organizaciniuose junginiuose. Tam, kad

dalyvavimas būtų efektyvus, turi būti užtikrintas racionalus bendradarbiavimo valdymas.

 

 

Keywords: oro navigacijos paslaugų teikėjai, plėtra lemiantys veiksniai, bendradarbiavimo modeliai, bendradarbiavimo valdymas.
Full Text: PDF
© 2013 Vilnius Gediminas Technical University, All rights reserved
Solution: Baltic institute of advanced technology